Pretože pohyb je pre deti dôležitý

Spojili sme pohyb na súši s pohybom vo vode a prinášame vám spolu jedinečný koncept pohybových krúžkov v našom meste.
Ak budete navštevovať naraz plávanie so Šťastnými rybičkami a BabyGym prinášame vám samé výhody!
Zladili sme dni a časy kurzov, aby ste mohli navštevovať obidva a ešte aj za výhodnejšiu cenu.

Deti spoločne spoznávajú kolektív, socializujú sa, budujú imunitu ešte pred nástupom do materskej školy. Pobytom vo vodnom prostredí budujeme lásku k vode, učíme sa vodu akceptovať a nakoniec ju aj milovať. Len na základe takto nadobudnutých plaveckých zručností vieme v budúcnosti z vašich detí spraviť plavcov, možno aj na vrcholovej úrovni.

Rovnako aj cvičením majú deti lepšie motorické a koordinačné schopnosti. BabyGym je zameraný na fyzický vývoj, sociálne interakcie a učenie sa prostredníctvom hry. Cvičenia sú navrhnuté tak, aby boli zábavné a stimulujúce pre deti a aby poskytovali rodičom príležitosť spojiť sa so svojimi deťmi a podporiť ich rast, vývoj a rozvíjanie sociálnych a emocionálnych zručností.